Det er 0 produkt(er) i listen
> Gå til bestillingslisten

Trykktransmittere for effektiv prosesskontroll i industrielle miljøer

Effektiv prosesskontroll er hjørnesteinen i enhver industri. For å oppnå dette er pålitelige måleinstrumenter avgjørende. En essensiell enhet er trykktransmitteren, som spiller en sentral rolle i å konvertere trykk til elektroniske signaler. Blogginnlegget presenterer en rekke trykktransmittere fra Hasvold AS, som har vært ledende innen måling og instrumentering siden 1948, og utforsker hvordan trykktransmittere fungerer og kalibreres for optimal ytelse. 

Hvordan fungerer en trykktransmitter?

En trykktransmitter er designet for å måle trykk i gasser og væsker, for deretter å konvertere målingen til et elektronisk signal som kan behandles av styresystemer. Prosessen starter med en sensitiv komponent, kalt en sensor, som i respons til trykket deformerer før deformasjonen omdannes til et elektrisk signal. Signalet forsterkes deretter og behandles for å gi en nøyaktig trykkavlesning.


Eksempelvis bruker DMU 02 for industri en piezoresistiv sensorteknologi av polysilikon tynnfilm, for å gi nøyaktige avlesninger i ulike industrielle anvendelser, inkludert hydraulikk og pneumatikk.

Typer av trykktransmittere og deres applikasjoner

Næringsmiddelindustrien

DMU 04 trykktransmitter for næringsmiddel er spesielt designet for applikasjoner innen farmakologi og næringsmidler, hvor høye standarder for hygiene og presisjon er avgjørende.

Industrielle miljøer

For generell industribruk, tilbyr vi DMU 01 og DA 10. Denne tilbyr fjernavlest trykkmåling med display og innehar omfattende programmeringsmuligheter, som settpunkt, øvre og nedre settpunkt begrensning, virkelig verdi korreksjon med videre.

En annen solid løsning for industrien er DMU 01, Kl. 0,5, som bruker et keramisk måleprinsipp for nøyaktige trykkmålinger på maskiner og i hydrauliske applikasjoner.

Spesialiserte applikasjoner

For ytterligere spesialiserte behov, herunder i kjemisk industri, kan DMU 09 brønnsensor, PVC benyttes. Sensoren er kjemikaliebestandig og utstyrt med spesial kalibrering for å håndtere ekstremt aggressive væsker, som kjemikalier eller utslipp ved deponi.

Hvordan kalibrere en trykktransmitter?

En vesentlig prosess som sikrer at instrumentet gir nøyaktige målinger, er kalibrering av en trykktransmitter. Prosessen innebærer følgende trinn:

Forberedelse: Kontroller først at transmitterens tilstand og tilkoblinger er i orden. Koble til en kalibrator og trykkilde.

Nullstilling: Sørg for at instrumentet gir utsignal null ved nulltrykk. Dette kan kreve justering av nullpunktet.

Påføring av testtrykk: Påfør et kjent trykk og juster transmitterens utgangssignal til å korrespondere med dette trykket. Gjenta for flere punkter langs transmitterens operasjonsområde.

Verifisering: Kontroller etter gjennomført kalibrering, at instrumentet gir nøyaktige avlesninger over hele sitt operasjonsområde.

Ved Hasvold AS tilbyr vi serviceverksted for reparasjon og kalibrering av alle våre instrumenter, i samsvar med NS-EN ISO 9000 standarder.