Det er 0 produkt(er) i listen
> Gå til bestillingslisten

Optimaliser dine prosesser med nivåmålere og temperaturfølere

Nivåmålere spiller en kritisk rolle i mange industrielle prosesser, fra kjemisk produksjon til matindustrien. De tillater nøyaktig måling og kontroll av væskenivåer, som igjen sikrer effektivitet og sikkerhet i dine operasjoner. Med over 70 års erfaring tilbyr Hasvold AS et bredt spekter av måleinstrumenter, inkludert høykvalitets nivåmålere som kan optimalisere dine prosesser. La oss se nærmere på hvordan nivåmålere fungerer, ulike typer temperaturfølere, og hvordan du velger den beste nivåmåleren for dine behov.

Nivåmålere og deres betydning

Nivåmålere er instrumenter som måler nivået på væsker og faste stoffer, i forskjellige industrielle beholdere og tanker. Disse målingene er essensielle for å sikre nøyaktig kontroll over produksjon og kvalitet, og for å forhindre overfylling eller tørrkjøring som kan skade utstyr eller påvirke sikkerheten.

nivåbryter VibraFox GVG

En av våre populære produkter er nivåbryter VibraFox GVG, som er ideell for grenseverdidetektering i væsker med spesifikke viskositets- og tetthetskrav. Denne pålitelige sensoren gir presise avlesninger, slik at du kan gjøre nødvendige tiltak for å opprettholde optimale forhold.

Se vårt utvalg av nivåmålere her.

Ulike typer temperaturfølere

For effektiv prosesskontroll er det også viktig å forstå de forskjellige typene temperaturfølere som finnes. Temperaturfølere er instrumenter som måler temperatur og konverterer dette til et signal som kan leses av et kontrollsystem. De hyppigst brukte typene er:

1. Termoelementer

Termoelementer består av to forskjellige metaller som er koblet sammen, og som produserer en spenning som er proporsjonal med temperaturen. De er meget robuste og kan tåle ekstremt høye temperaturer, noe som gjør dem ideelle for industrielle applikasjoner som metallurgi og keramisk produksjon.

2. Motstandstemperaturfølere (RTD)

RTD-følere bruker en ren metalltråd, vanligvis platina, som endrer motstand i forhold til temperaturendringer. Disse gir svært nøyaktige og repeterbare målinger. De brukes ofte i applikasjoner som krever høy presisjon, for eksempel farmasøytisk produksjon og laboratorier.

3. Termistorer

Termistorer er motstander som endrer motstand med temperatur. De er svært sensitive og kan gi nøyaktige avlesninger i et smalt temperaturområde. De er vanligvis brukt i medisinsk utstyr og små elektroniske enheter.

4. Infrarøde temperaturfølere

Disse følere måler temperaturen ved å oppdage infrarød stråling som emitteres fra et objekt. De er ideelle for applikasjoner hvor kontaktmåling er vanskelig eller umulig, som temperaturmåling på bevegelige deler eller meget varme objekter.

Hvordan velge den beste temperaturenføleren for ditt behov?

Når du skal velge en temperaturføler, bør du vurdere følgende faktorer:

1. Temperaturområde

Velg en føler som kan måle innenfor ditt operasjonelle temperaturområde. For eksempel, hvis du jobber med ekstremt høye temperaturer, vil et termoelement være mer egnet enn en termistor.

2. Nøyaktighet

Bestem hvor nøyaktige målingene dine trenger å være. RTD-følere og termistorer gir høyere nøyaktighet enn termoelementer.

3. Responstid

Vurder hvor raskt føleren må reagere på temperaturendringer. Termoelementer og infrarøde følere har raskere responstid sammenlignet med RTD-følere.

4. Miljøforhold

Vurder de fysiske og kjemiske forholdene føleren skal utsettes for. Termoelementer er ofte mer robuste og kan tåle tøffe miljøer bedre enn andre typer følere.

5. Installering

Enkel installasjon og vedlikehold kan spare deg både tid og penger i det lange løp. Vurder følere som er enkle å installere og krever minimalt vedlikehold.

Se vårt utvalg av temperaturfølere her.

Utforsk vårt utvalg av produkter

Å optimalisere dine prosesser med riktig nivåmåler og temperaturføler kan betydelig forbedre effektiviteten og sikkerheten i din industrielle virksomhet. Hasvold AS tilbyr et omfattende utvalg av måleinstrumenter som dekker et bredt spekter av applikasjoner. Utforsk våre produkter og kontakt oss via vår nettside for mer informasjon. Våre eksperter står klare til å hjelpe deg med å finne de riktige instrumentene for dine behov.