Det er 0 produkt(er) i listen
> Gå til bestillingslisten

Trotec T260

Produktnr.: T260

Dette håndholdte måleinstrumentet åpner opp en ny dimensjon i applikasjonsvariasjon for brukeren: Avhengig av applikasjonsmodus, er T-260 et termohygrometer eller et laserpyrometer.

I TH-modus er måleinstrumentet identisk med T-210 (se nedenfor) og tilbyr alle funksjoner som dette termohygrometer innehar. I IR modus er T-260 et pyrometer for overflatetemperatur med laser. I den øvre delen av displayet vises kontinuerlig aktuell verdi, og i den nedre delen vises enten minimum, maksimum, gjennomsnitt eller “hold”-verdier.


En ny mulighet innebygget i T-260 er dp-modus med alarm funksjon: Dette lukker gapet mellom duggpunkttemperatur og overflatetemperaturmåling. I dp modus vises duggpunkttemperaturen og overflatetemperaturen samtidig i det godt lesbare displayet. Med en gang overflatetemperaturen er lavere enn duggpunkttemperaturen, vil instrumentet alarmere brukeren med et optisk lasersignal og en alarmtone. Veggoverflater kan undersøkes på kort tid og avvik avdekkes raskt med alarmfunksjonen. Alarmgrenser er individuelt konfigurerbare.

Termohygrometer, Trotec T-210
Digitalt håndinstrument for måling av lufttemperatur og relativ fuktighet. Begge verdiene vises tydelig på det store displayet. Et trykk på av/på bryteren, og instrumentet viser maks og min verdiene. Det kan også vise gjennomsnittsverdiene og har i tillegg "hold" funksjon. Absoluttverdien for fuktighet (g/m3) eller duggpunkttemperaturen (dp °C) i luften kan vises i tillegg til den relative fuktigheten (rh).
Trotec T260
Legg i bestillingsliste