Det er 0 produkt(er) i listen
> Gå til bestillingslisten

Nye ThermaData WiFi loggere

ThermaData Wifi loggere benytter seg av den nyeste Wifi teknologien, Loggerne er et

batteridrevet, kostnadseffektivt temperaturovervåknings-system som eksternt registrerer
temperatur i bygninger og påkrevde soner. Hver logger overfører data til en WiFi ruter
koblet til internett og avleses fra en pc, mobiltelefon eller et nettbrett hvor som helst i
verden. Loggerne har en rekkevidde begrenset til brukerens WiFi ruter.

ThermaData WiFi loggere.pdf